Mijn kind heeft letsel opgelopen bij een ongeval - Helder bij letselschade

Overslaan en naar inhoud gaan
Blogs
Verhalen

HOE ZIT HET?

Mijn kind heeft letsel opgelopen bij een ongeval, wat nu?

Laten we hopen dat het nooit gebeurt, maar mocht je minderjarige zoon of dochter letsel oplopen bij een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dan komt er, naast schrik en verdriet, veel op je af als ouder. Mogelijk heb je, naast de zorgen om je kind, veel vragen. Kan jij de letselschadezaak voor je minderjarige zoon of dochter regelen of is hiervoor meer nodig?

Als je kosten maakt, bijvoorbeeld reiskosten om je zoon of dochter naar afspraken in het ziekenhuis te brengen, of als je inkomsten derft doordat je vakantiedagen of zorgverlof opneemt om je zoon of dochter te verzorgen, wordt dit dan vergoed door de aansprakelijke partij? Zo ja, kan dit aan jou als ouder worden betaald?

 

Als ouder zelf schade regelen?

Als de letselschadezaak van je minderjarige zoon of dochter met een vaststellingsovereenkomst geregeld wordt, dan kun je als ouder dit niet zomaar doen. Om de letselschadezaak voor je minderjarige zoon of dochter met een vaststellingsovereenkomst te kunnen regelen is namelijk toestemming van de kantonrechter nodig. Voordat de kantonrechter toestemming verleent, beoordeelt de kantonrechter of de belangen van je minderjarige zoon of dochter niet onevenredig worden geschaad.

 

BEM-rekening

Verder moet je bij een bank een rekening met een zogenoemde BEM-clausule voor je minderjarige zoon of dochter openen. De schadevergoeding moet naar deze rekening met een BEM-clausule worden overgemaakt. Voor vergoeding van verplaatste schade kan dit overigens anders zijn, waarover straks meer. De BEM-clausule zorgt ervoor dat je zoon of dochter pas over de schadevergoeding kan beschikken als hij of zij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. Tot die tijd is de rekening geblokkeerd. Dit om je minderjarige zoon of dochter te beschermen. Er kan, zolang je zoon of dochter nog geen achttien jaar is, alleen geld van de rekening worden opgenomen met toestemming van de kantonrechter.

 

Kosten ouder

Hoe zit het dan met kosten die je voor je minderjarige zoon of dochter maakt of inkomsten die je derft door het opnemen van vakantiedagen of zorgverlof om je minderjarige zoon of dochter te verzorgen? Vooropgesteld moet worden dat een van de uitgangspunten van het aansprakelijkheidsrecht is dat in beginsel alleen het slachtoffer zelf vergoeding van zijn of haar schade kan vorderen. Een uitzondering is de zogenoemde verplaatste schade. Verplaatste schade is schade die het slachtoffer had kunnen vorderen als hij of zij deze schade zelf geleden zou hebben. Onder verplaatste schade vallen bijvoorbeeld reiskosten die je maakt om je zoon of dochter naar afspraken in het ziekenhuis te brengen. Immers, als je zoon of dochter hiervoor zelf kosten gemaakt zou hebben, dan had hij of zij dit bij de aansprakelijke partij kunnen claimen. Als ouder kun je de verplaatste schade zelfstandig op de aansprakelijke partij verhalen. De vergoeding voor verplaatste schade kan aan jou als ouder betaald worden.

“Verplaatste schade is schade die het slachtoffer had kunnen vorderen als hij of zij deze schade zelf geleden zou hebben.”

“Verplaatste schade is schade die het slachtoffer had kunnen vorderen als hij of zij deze schade zelf geleden zou hebben.”

Vergoeding voor verzorging van je kind

Als je als ouder inkomsten derft door vakantiedagen of zorgverlof op te nemen, dan kan dit daarentegen niet op de aansprakelijke partij verhaald worden. Inkomensschade is namelijk geen verplaatste schade. Het gaat om eigen schade van jou als ouder. Deze schade zou je zoon of dochter zelf niet hebben geleden en komt niet voor vergoeding in aanmerking. Wel kun je een vergoeding vorderen voor de tijd die je aan de verzorging van je zoon of dochter hebt besteed. Immers, als je de verzorging niet op je genomen zou hebben, dan had je zoon of dochter kosten moeten maken voor professionele hulp. De inschakeling van professionele hulp is hiervoor normaal en gebruikelijk. Voor de vergoeding die je kunt vorderen voor de tijd die je aan de verzorging hebt besteed gelden de bespaarde kosten voor professionele hulp wel als bovengrens.

 

Neem gerust contact met ons op als je minderjarige zoon of dochter onverhoopt letsel oploopt bij een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. Wij helpen je graag verder!