Letsel door eigen schuld als voetganger? - Helder bij letselschade

Overslaan en naar inhoud gaan
Blogs
Verhalen

HOE ZIT HET?

Letsel door eigen schuld als voetganger?

Liep je op straat en heb je letsel door een aanrijding, maar heb je zelf een fout gemaakt? En ben je benieuwd of je recht hebt op een vergoeding? Lees dan de blog hieronder.

Voetgangers en fietsers in het verkeer zijn zwakkere partijen. Daarom worden zij extra beschermd. Ook al is er sprake van een fout van de voetganger (dus eigen schuld), dan nog moet de automobilist minstens 50% van de schade vergoeden. Dit geldt niet als het gaat om overmacht of opzet, of aan opzet grenzende roekeloosheid.

 

Meer dan 50% is ook mogelijk

Het percentage kan ook hoger worden. Daarbij is van belang in hoeverre het gedrag van partijen hebben bijgedragen aan de schade, en of de billijkheid gezien de omstandigheden van het geval eist dat meer dan 50% van de schade wordt vergoed. Je kan dus bij eigen schuld alsnog een groot deel van je schade vergoed krijgen.

 

Eigen schuld of niet?

Een voetganger stak over op een oversteekplaats waar hij geen voorrang had. Daarop werd deze voetganger aangereden door een automobilist en brak zijn pols en onderbeen. De verzekeraar van de automobilist was bereid 50% van de schade te vergoeden. De voetganger eiste echter 100% vergoeding van zijn schade. Hierbij bracht hij naar voren dat de plaats waar hij overstak een logische plek was om over te steken. Daarnaast stelde hij dat de locatie in het centrum ligt, waardoor rekening gehouden dient te worden met voetgangers die kunnen oversteken.

Het was een logische plek was om over te steken, volgens de voetganger.

Het was een logische plek was om over te steken, volgens de voetganger.

Oordeel van de rechter

De tegenpartij stelt dat er sprake is van eigen schuld, waardoor zij niet meer dan 50% van de schade hoeft te vergoeden. Zij stelt dat de voetganger overstak zonder te kijken en onder invloed was van alcohol.

De rechter oordeelt uiteindelijk dat de verzekeraar van de automobilist 75% van de schade van de voetganger moet vergoeden. De rechter komt tot dit oordeel op grond van de volgende gronden:

  • De omstandigheden die aan partijen kunnen worden toegerekend.
  • Het gevolg van het letsel op het dagelijks functioneren van de voetganger
  • De verzekeringspositie van partijen

Ben je benieuwd of je in jouw situatie recht hebt op een vergoeding?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op!