Affectie- en shockschade - Helder bij letselschade

Overslaan en naar inhoud gaan
Blogs
Verhalen

HOE ZIT HET?

Affectie- en shockschade, voor wie?

Wel eens van affectieschade gehoord? Sinds 2019 kunnen naasten van mensen met ernstig letsel, bijvoorbeeld na een ongeval, een beroep doen op deze tegemoetkoming. Wat houdt affectieschade precies in? En wat is het verschil met shockschade? We zetten het voor je op een rij.

Affectieschade is een tegemoetkoming voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel. Als de naaste 70 procent of meer blijvend invalide raakt of overlijdt, heb je – afhankelijk van de relatie met het slachtoffer – recht op een vast bedrag van 12.500 tot 20.000 euro. Als het slachtoffer zelf (ook) schuldig is aan het ongeval, is dit bedrag lager. Ook moet er iemand aansprakelijk zijn voor het letsel of overlijden. Dit betekent dat iemand anders verantwoordelijk is voor het letsel. Denk bijvoorbeeld aan: moord, verkeersongevallen, arbeidsongevallen en medische fouten.

 

 

Wie heeft er recht op?

De volgende naasten hebben recht op een vergoeding van de affectieschade:

 • echtgenoot of geregistreerd partner van het slachtoffer
 • degene die met het slachtoffer samenwoont
 • ouders van het slachtoffer
 • kinderen van het slachtoffer
 • personen die in gezinsverband zorg dragen voor het slachtoffer
 • personen voor wie het slachtoffer in gezinsverband zorg draagt
 • andere personen met een nauwe persoonlijke relatie met het slachtoffer

“Als naaste van een slachtoffer kun je recht hebben op een tegemoetkoming voor jouw psychische letsel.”

“Als naaste van een slachtoffer kun je recht hebben op een tegemoetkoming voor jouw psychische letsel.”

 

Zo ging het vroeger

Vóór 2019 had alleen het slachtoffer recht op een vergoeding. Als je kind bijvoorbeeld iets overkwam, had je als ouder geen rechten. In de jaren 90 kwam hier verandering in. Er werd steeds vaker een vergoeding voor shockschade toegekend en werden de criteria steeds iets ruimer. Ook nu bestaat deze vergoeding nog. Bij shockschade geldt een aantal voorwaarden. De belangrijkste:

 • Het slachtoffer is ernstig of blijvend gewond geraakt of overleden door een ongeval.
 • Het ongeval vond plaats door een overtreding van een verkeers- of veiligheidsnorm.
 • De naaste heeft het ongeval zelf gezien of was vlak na het ongeval ter plaatse en zag de gevolgen hiervan.
 • De naaste was emotioneel in shock, met ernstig geestelijk letsel als gevolg.

 

 

Affectieschade

Begin deze eeuw ontstond een plan voor een vaste vergoeding voor naasten, puur voor het leed van de naasten: affectieschade. Het gaat hierbij niet om het geestelijk letsel van de naaste na het ongeval, maar puur om het feit dat de naaste iets verschrikkelijks doormaakt door het ongeval van het slachtoffer.

 

 

Wat is het verschil tussen shockschade en affectieschade?

Bij shockschade moet de naaste bij het ongeval geweest zijn, of vlak erna ter plaatse zijn geweest. Bij affectieschade hoeft dat niet. Ook moet het geestelijk letsel van de naaste bewezen worden om een vergoeding voor shockschade te krijgen. Voor een vergoeding van affectieschade hoeft dat ook niet. Daarnaast is de vergoeding voor shockschade een schadevergoeding waarbij alle schade wordt vergoed, dus de materiële en immateriële (emotionele) schade. De vergoeding voor affectieschade is alleen voor de emotionele schade. Een naaste kan zowel voor shockschade als voor affectieschade een vergoeding krijgen.

 

 

Kan ik een vergoeding voor affectieschade krijgen?

Nog even alle voorwaarden voor een vergoeding van affectieschade op een rij:

 • Het ongeval vond plaats op of na 1 januari 2019.
 • Het slachtoffer heeft ernstig of blijvend letsel óf is overleden.
 • Iemand anders is aansprakelijk voor het letsel of het overlijden.
 • De naaste moet de partner, het kind of de ouder van het slachtoffer zijn, of een andere nauwe band met het slachtoffer hebben.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, kun je een aanvraag indienen bij de tegenpartij of de verzekeraar ervan. Wij raden aan om hierbij hulp in te schakelen.

 

 

Vragen over affectieschade of shockschade?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken!