Letsel opgelopen door een product? - Helder bij letselschade

Overslaan en naar inhoud gaan
Blogs
Verhalen

HOE ZIT HET?

Letsel opgelopen door een product?

De batterij van de mobiele telefoon ontploft. Of een glazen jampot springt kapot tijdens het losdraaien van het deksel. Hierdoor kun je letsel krijgen. Wie is in dat geval aansprakelijk voor de letselschade? Ben je benieuwd? Wij leggen het in deze blog uit.

Wie is aansprakelijk en wanneer?

In de wet is bepaald dat de producent aansprakelijk is voor de letselschade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Wanneer is een product gebrekkig? Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die de gebruiker er gezien de omstandigheden van mag verwachten. De wet noemt daarbij de volgende omstandigheden die een rol kunnen spelen bij de beantwoording van de vraag of een product gebrekkig is:

  • de presentatie van het product
  • het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product
  • het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht.

Als er schade ontstaat als gevolg van een te verwachten eigenschap van het product is er geen sprake van een ‘gebrek’, bijvoorbeeld een mes dat scherp is. Het moet gaan om een eigenschap van het product die je niet hoeft te verwachten. Van de batterij van een mobiele telefoon hoef je bijvoorbeeld niet te verwachten dat deze ontploft en bij het losdraaien van het deksel van een jampot hoef je niet te verwachten dat de glazen pot kapot springt. De producent is ‘risico aansprakelijk’ wanneer schade ontstaat door een gebrek in zijn product. Dat betekent dat het niet van belang is of de producent een verwijt te maken valt.

 

 

Wie is producent volgens de wet?

Onder ‘producent’ valt niet alleen de producent van een eindproduct, maar ook de producent van onderdelen of grondstoffen, alsook iedereen die zich als producent presenteert. Een supermarkt die een product verkoopt als eigen huismerk is hiervan een goed voorbeeld. Ook degenen die als tussenschakels optreden op de weg van het product naar de consument kunnen aansprakelijk zijn. Op grond van afspraken binnen de EU zijn dit:

  • De EU-importeur. Dit is degene die een product van buiten de EU importeert en het binnen de EU in het verkeer brengt.
  • Degene die een (huis)merk of teken aanbrengt op een product dat anders ‘anoniem’ zou zijn. Deze ‘aanbrenger’ is naast de werkelijke producent aansprakelijk. Hij kan zich niet van aansprakelijkheid bevrijden door de werkelijke producent aan te wijzen. Wel is hier van belang dat het aangebrachte teken of (huis)merk de indruk moet wekken dat degene die het erop aanbracht ook de producent van het product is.
  • Degene die een anoniem product verhandelt. Een anoniem product is een product waaraan niet is te zien wie het geproduceerd heeft. Deze handelaar kan zich wel van aansprakelijkheid bevrijden als hij degene aanwijst van wie hij het product heeft gekocht. Dat moet dan wel iemand zijn binnen de EU. Is dat niet zo, dan wordt de handelaar aangemerkt als EU-importeur en is hij als zodanig aansprakelijk.

“Je moet de tegenpartij binnen drie jaar aansprakelijk stellen om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding.”

“Je moet de tegenpartij binnen drie jaar aansprakelijk stellen om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding.”

Wat moet er worden bewezen door het slachtoffer?

De producent kan aansprakelijk zijn zonder dat het slachtoffer bewijst dat er sprake is van schuld. Het slachtoffer moet wel kunnen bewijzen dat:

  • het product gebrekkig was
  • hij schade heeft geleden
  • en dat deze schade het gevolg is van het gebrek in het product.

Het is daarom belangrijk dat het slachtoffer het product bewaart, foto’s maakt van het product en getuigen om een verklaring vraagt.

 

 

Verjaring en verval

Je moet de tegenpartij op tijd aansprakelijk stellen om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding. Je moet binnen drie jaar, nadat je schade hebt gelopen vanwege een gebrekkig product de producent aansprakelijk stellen. Daarnaast vervalt je recht op vergoeding 10 jaar nadat een product op de markt is gebracht. Het is dus belangrijk om de producent zo snel mogelijk aansprakelijk te stellen.

 

 

Heb jij letsel opgelopen door een product?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op en leg jouw situatie aan ons uit. Wij geven je graag advies!