Letsel opgelopen door slecht wegdek: wie is aansprakelijk?

Ongevallen komen vaak op de meest onverwachte momenten. Zo kun je tijdens het wandelen struikelen over een opstaande of losse stoeptegel. Of tijdens het fietsen ten val komen door een gat of een slecht zichtbaar obstakel op het fietspad. Maar het kan ook zijn dat je de macht over het stuur kwijt raakt doordat je met jouw voertuig van de weg raakt door slechte belijning of een voorwerp op de weg.

Dit zijn allemaal voorbeelden die kunnen leiden tot letsel en schade. In sommige gevallen kun je deze schade verhalen op de wegbeheerder.

Blog gaat verder na de afbeelding

De rol van de wegbeheerder

De wet regelt dat gemeenten en andere wegbeheerders, zoals provincies en waterschappen, verantwoordelijkheid zijn voor een goede staat van de door hen beheerde wegen, voetpaden en fietspaden. Wanneer er sprake is van een onveilige situatie, heeft de wegbeheerder een verantwoordelijkheid. De wegbeheerder moet namelijk de onveilige situatie zoveel mogelijk wegnemen of waarschuwen voor gevaar. Als de wegbeheerder hierin tekort schiet, is het mogelijk om de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk te stellen.

De wegbeheerder is niet aansprakelijk als het gevaar of de schade niet voorkomen had kunnen worden. Denk hierbij aan gevaar door buitengewoon weer of plotselinge situaties waarbij de wegbeheerder nog geen tijd heeft gehad om de schade te repareren.

Wanneer is een weg gebrekkig?

Niet elke oneffenheid in de weg of hoogteverschil is voldoende om te spreken van een gebrekkige weg. Om te beoordelen of een weg gebrekkig is, wordt gekeken naar de aard en de functie van de weg:

  • Mocht je daar lopen of rijden?
  • Welk gedrag mag de wegbeheerder daar van je verwachten?
  • Is er veel verkeer op deze weg? Of gaat het om een weg in een buitengebied waar relatief weinig verkeer komt?

Hoe zit het met de bewijslast?

Ten eerste moet je kunnen aantonen dat er een gebrek aan de weg was. Bovendien moet je kunnen bewijzen dat je door dit gebrek aan de weg ten val bent gekomen of dat dit gebrek het ongeluk heeft veroorzaakt. Als er geen getuigen zijn, wordt het lastig om dit te bewijzen.

Het hangt van vele omstandigheden af of de wegbeheerder aansprakelijk is voor de geleden schade en het letsel. Per geval zal dit bekeken en beoordeeld moeten worden.

Helder bij Letselschade helpt je graag

Wij kunnen je adviseren in soortgelijke zaken. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om jouw vraag voor te leggen aan één van onze letselschadejuristen.

Wij staan voor je klaar

Je kunt direct contact met ons opnemen. Stel je vraag in de live-chat of bel 085 – 065 31 49. Op werkdagen zijn wij te bereiken tussen 8:30 en 17:30.