Complaints regulations

Wij streven altijd naar maximale klanttevredenheid. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan vinden wij dat erg vervelend en willen wij samen met u zoeken naar een oplossing. Wij nemen uw klacht serieus en uw klacht zien we als een leermoment om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Wij registreren daarom alle klachten.

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen via het onderstaand formulier. U kunt daarbij aangeven of u een klacht heeft over de algemene dienstverlening van Helder Letselschade of over een specifieke medewerker.

Hoe uw klacht wordt behandeld

Uw klacht wordt voorgelegd aan de eigenaren van Helder Letselschade. Een van de eigenaren van Helder Letselschade reageert binnen drie dagen inhoudelijk op uw klacht en Helder Letselschade zal met u overleggen over een oplossing voor uw klacht. Indien u dat wenst, dan samen met de betrokken medewerker van Helder Letselschade.

NIVRE-expert

Indien de medewerker van Helder Letselschade aangesloten is bij het NIVRE (Register voor personenschade experts en belangenbehartigers) dan kunt u uw klacht ook indienen bij het NIVRE (www.nivre.nl). Uw klacht zal dan niet binnen Helder Letselschade afgehandeld worden, maar via de klachtenkamer van het NIVRE zelf.

Dien een klacht in

Direct helder antwoord binnen 24 uur

We are here for you

Feel free to contact us. Send us a question in our live chat or call us at 085 – 065 31 49. We are available between 8:30 and 17:30 (CET) on work days.

Call Omid

injury expert

Shall I give you a call?

Leave your number and I will call you back as soon as possible.