Klachtenreglement - Helder bij letselschade

Overslaan en naar inhoud gaan

Klachtenreglement

Wij streven altijd naar maximale klanttevredenheid. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan vinden wij dat erg vervelend en willen wij samen met u zoeken naar een oplossing. Wij nemen uw klacht serieus en uw klacht zien we als een leermoment om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Wij registreren daarom alle klachten.

 

 

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen door ons een e-mail te sturen. U kunt daarbij aangeven of u een klacht heeft over de algemene dienstverlening van Helder bij Letselschade of over een specifieke medewerker.

 

 

Hoe uw klacht wordt behandeld

Wij behandelen uw klacht volgens de richtlijnen van het Nationaal Keurmerk Letselschade. Binnen 10 dagen krijgt u een ontvangstbevestiging en informatie over de interne klachtenprocedure. Uiterlijk binnen 20 dagen zullen wij inhoudelijk op uw klacht reageren.

Uw klacht wordt altijd voorgelegd aan de directie van Helder bij Letselschade. Een van de directieleden reageert inhoudelijk op uw klacht en zal met u overleggen over een oplossing voor uw klacht. Indien u dat wenst, samen met de betrokken medewerker van Helder bij Letselschade.

 

 

NIVRE-expert

Indien de medewerker van Helder bij Letselschade aangesloten is bij het NIVRE (Register voor personenschade experts en belangenbehartigers) dan kunt u uw klacht ook indienen bij het NIVRE (www.nivre.nl). Uw klacht zal dan niet binnen Helder bij Letselschade afgehandeld worden, maar via de klachtenkamer van het NIVRE zelf.

Contact