Fietser of voetganger aangereden door auto

Afgelopen jaar waren er 80.000 verkeersongevallen, daarbij vielen er zo’n 19.000 gewonden. Bijna twee derde van alle slachtoffers zijn (brom)fietsers en voetgangers. In deze gevallen is er meestal sprake van letsel. Dit is logisch als je bedenkt dat de fietser of voetganger geen fysieke bescherming heeft, zij zijn kwetsbaar in het verkeer. Daarom wordt de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer wel goed beschermd door de wet bij het verhalen van schade.

Hoe is deze bescherming in de wet geregeld?

In artikel 185 van de Wegenverkeerswet staat dat de eigenaar van het motorrijtuig aansprakelijk is, behalve als hij kan bewijzen dat er sprake is van overmacht. In dit bewijs slaagt de eigenaar van het motorrijtuig bijna nooit.

Blog gaat verder na de afbeelding

Wanneer is er sprake van overmacht?

De eigenaar van het motorrijtuig is niet aansprakelijk voor de schade als hem geen enkel verwijt gemaakt kan worden. De andere weggebruiker moet dan een fout gemaakt hebben die zo onwaarschijnlijk was dat de bestuurder van het motorrijtuig hier niet op had kunnen rekenen. Bijvoorbeeld: een voetganger wordt door een voorbijganger voor een rijdende auto geduwd.

In de praktijk is overmacht moeilijk te bewijzen. Daardoor zal de eigenaar van het motorrijtuig in de meeste gevallen aansprakelijk zijn voor de schade van het ongeval.

Hoe zit het dan met gedeelde schuld?

Het komt wel vaker voor dat de fietser of voetganger zelf (ook) een verkeersfout maakt. In dat geval moet de eigenaar van het motorrijtuig deze fout bewijzen. Als hij daarin slaagt, zal de schade deels worden vergoed, maar altijd voor minimaal vijftig procent. Als de fietser of voetganger jonger is dan 14 jaar, wordt de schade volledig vergoed.

Wie betaalt de schade?

De eigenaar van het motorrijtuig is aansprakelijk. Dit houdt in dat je de schade bij de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar kan verhalen. De verzekeraar wordt aansprakelijk gesteld voor de geleden schade en zal de schade moeten vergoeden. Als de eigenaar niet verzekerd is, kan je de eigenaar rechtstreeks aansprakelijk stellen of je kunt een verzoek indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Hierover schreven we een andere blog.

Helder bij Letselschade helpt je graag

Ben je als fietser of voetganger aangereden door een auto, scooter of motor? Meld je zaak dan zo snel mogelijk. Er komt veel op je af en je schade moet bijna altijd (voor een groot deel) worden vergoed. Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Wij staan voor je klaar

Je kunt direct contact met ons opnemen. Stel je vraag in de live-chat of bel 085 – 065 31 49. Op werkdagen zijn wij te bereiken tussen 8:30 en 17:30.