De bestuurder is onbekend of ging er vandoor: wie betaalt de schade?

Een ongeluk zit in een klein hoekje.” Een welbekende uitspraak. Helaas waar, want de afgelopen jaren zijn er gemiddeld 21.000 verkeersongevallen met ernstig gewonden per jaar. En – alsof dit al niet erg genoeg is – rijden er dagelijks gemiddeld drie mensen door na een ongeval. Met alle gevolgen van dien. Maar wat nou als je na dat ongeval schade hebt? Of, nog erger, geestelijk of lichamelijk letsel? Op wie kun je dan je (letsel)schade verhalen?

Gelukkig bestaat er voor dit soort gevallen het Waarborgfonds Motorverkeer. Hier kun je een claim indien als je de schade niet op de dader kunt verhalen. Zij vergoeden dan jouw letselschade.

Blog gaat verder na de afbeelding
Vrouw-ongeluk-fiets

Wat is het Waarborgfonds?

Het Waarborgfonds is een stichting zonder winstoogmerk. Het fonds wordt gefinancierd door motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle premies van WA-autoverzekeringen gaat naar het Waarborgfonds. Uit dit “potje” vergoeden zij schade aan slachtoffers die niet terecht kunnen bij een verzekeraar. Het is dus eigenlijk een vangnet voor mensen die nergens anders terecht kunnen.

Voor wie is het Waarborgfonds?

Het Waarborgfonds is bedoeld voor mensen die schade hebben door een motorvoertuig (bijvoorbeeld een auto, motor of brommer). Dit kan schade zijn aan een fiets, huis, tuin of motorvoertuig. Ook personenschade wordt vergoed. Personenschade betekent dat jij zelf (als persoon) schade hebt door het ongeval. Hieronder bespreken we de overige voorwaarden voor het indienen van een claim bij het Waarborgfonds.

Welke voorwaarden stelt het Waarborgfonds?

Om een succesvolle claim in te dienen bij het Waarborgfonds moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Namelijk:

  • De schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. Een aanhanger die gekoppeld is aan een motorvoertuig valt hier ook onder.
  • De tegenpartij is aansprakelijk. Dit betekent dat de ander “schuldig” is aan het ongeval en niet jijzelf.
  • Je hebt moeite gedaan om de dader te achterhalen. Bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de politie, een buurtonderzoek, een oproep op social media of een advertentie. Dit noemen we de inspanningsverplichting.
  • Je kunt de schade niet verhalen op de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Dit kan verschillende redenen hebben: de dader is niet bekend, het voertuig was gestolen of niet verzekerd, de verzekeringsmaatschappij is niet kredietwaardig of de dader heeft een vrijstelling van de verzekeringsplicht (bijvoorbeeld door geloof of levensovertuiging).
  • De claim moet binnen drie jaar nadat de schade ontstond worden ingediend.

Inspanningsverplichting

Het Waarborgfonds hanteert een strenge inspanningsverplichting. Dit houdt in dat je voldoende actie hebt ondernomen om de identiteit van de aansprakelijke partij te achterhalen. Hier gelden strenge regels voor. Zo neemt het Waarborgfonds een claim alleen in behandeling als er aangifte is gedaan. Als de dader onbekend is, moet je namelijk aantonen dat je je best hebt gedaan om de dader te achterhalen. Als jij of iemand anders het voertuig heeft gezien, moet je direct aangifte doen. Is het voertuig of de dader geheel onbekend? Dan moet je binnen veertien dagen aangifte doen. Doe je later aangifte? Dan kun je geen claim indienen bij het Waarborgfonds.

Overige bewijslast

Naast het doen van aangifte, is het belangrijk dat je kunt aantonen dat de ander aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan. Dit bewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit ooggetuigen of sporen die zijn achtergebleven op de ongevalslocatie.

Wat kan Helder voor jou betekenen?

Helder bij letselschade kan jou helpen bij het verhalen van je letselschade. Dus ook bij het Waarborgfonds. Door onze ervaring weten wij precies wat er nodig is voor een succesvolle afwikkeling van je letselschadezaak. Wij nemen jou de zorgen uit handen en zorgen voor een zo gunstig mogelijke letselschadevergoeding. Onze hulp kost jou niks.
Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij staan voor je klaar

Je kunt direct contact met ons opnemen. Stel je vraag in de live-chat of bel 085 – 065 31 49. Op werkdagen zijn wij te bereiken tussen 8:30 en 17:30.