Nieuws – Letselschade afhandeling alleen maar misère en traineren door verzekeraars?

(Avro/Tros Radar, uitzending 18-11-2019)
Als je de media mag geloven is het binnen de afhandeling van letselschade de verzekeraar die de regie heeft en er voornamelijk op uit is om het slachtoffer van een ongeval eindeloos te traineren tot hij of zij opgeeft.
Dit moeten we wel genuanceerder zien. Ja, er zijn mogelijk medewerkers die dit bewust dan wel onbewust doen maar door de bank genomen heeft een trage afwikkeling meerdere en tussen grote haakjes “gelukkig” andere oorzaken.

Blog gaat verder na de afbeelding

Veel zaken, te weinig personeel

Er is veel aandacht geweest voor letselschade. Slachtoffers zijn daardoor sneller geneigd om een letselschadeclaim in te dienen. Dit gebeurt terecht en onterecht, maar de vele aanvragen zorgen voor extra werk bij de verzekeraar. Hierdoor is er vaak te weinig personeel om alle aanvragen binnen een redelijke termijn te behandelen waardoor antwoorden langer op zich laten wachten dan volgens de afspraken zou mogen. Dit is de verzekeraars aan te rekenen.

Geen sanctie

Zoals ook gesteld in het programma Radar, er zijn afspraken gemaakt over reactietermijnen. Er is echter geen pressiemiddel om deze termijnen af te dwingen. Er kan een directie klacht ingediend worden of uiteindelijk kan er een klacht bij het Kifid ingediend worden, maar dit raakt de verzekeraar financieel niet. Het is aan de politiek of het verbond van verzekeraars om met een oplossing te komen.

laurens

“De grootste reden van een langlopend dossier is een reactieve verzekeraar en een afwachtende belangenbehartiger. ”

Dossier dat jaren loopt
In principe hoeft geen enkel dossier langer te lopen dan circa twee jaar, tenzij het slachtoffer minderjarig was ten tijde van het ongeval en eventueel nog in de groei. Dan wordt het dossier vaak tijdelijk gesloten, totdat het slachtoffer een bepaalde (afgesproken) leeftijd heeft bereikt. Het kan wel verstandig zijn om een dossier langer te laten lopen, maar dat is een keuze die het slachtoffer maakt in overleg met zijn belangenbehartiger. Als het voor het slachtoffer niet duidelijk is waarom een zaak langer loopt is dat dus kwalijk.
De grootste reden van een onnodig langlopend dossier is een reactieve verzekeraar en een afwachtende belangenbehartiger. Van de belangenbehartiger mag verwacht worden dat hij de termijnen in de gaten houdt en direct bij de verzekeraar aan de bel trekt als termijnen worden overschreden.
In dat geval moet de belangenbehartiger optreden als luis in de pels van de verzekeraar. In onze ervaring kun je dan zelfs in zaken die al jaren vastzitten op relatief korte termijn resultaat boeken. Loopt jouw dossier al jaren en heb je geen vertrouwen meer in jouw belangenbehartiger of de verzekeraar, laat je dossier gratis controleren door Helder bij Letselschade.

Wij staan voor je klaar

Je kunt direct contact met ons opnemen. Stel je vraag in de live-chat of bel 085 – 065 31 49. Op werkdagen zijn wij te bereiken tussen 8:30 en 17:30.